Dashu Jiang
    Dashu Jiang
    Associated Name: 大叔酱 (Uncle Sauce)
    Birth Date: July 19, 1990
    Zodiac: Cancer
    Birth Place: Nanchang, Jiangxi