Shake O
    Shake O
    Alternate names: Sakeo
    Birthday: Unknown
    Family name: 鮭夫