Shingo Nihashi
    Shingo Nihashi
    Birthday: Unknown
    Family name: 二橋
    Given name: 進吾