Keiko Yamamoto
  Keiko Yamamoto
  Birthday: Nov 28,
  Family name: 山本
  Given name: 景子
  Blood Type: O
  Birth Place: Tottori, Japan 
  Zodiac: Sagittarius