Sega
    Sega
    Birthday: Unknown
    Given name: 株式会社セガゲームス