Shinji Nagashima
    Shinji Nagashima
    Birthday: Jul 8, 1937
    Family name: 永島
    Given name: 慎二
    Died on June 10, 2005.