Kana
    Kana
    Associated Names: KitchinM
    Birthday: Unknown
    Given name: 香那
    Doujin circle: KitchinM