Tetsumi Dokou
    Tetsumi Dokou
    Birthday: Unknown
    Given name: 土光てつみ