Matsuki Ugatsu
  Matsuki Ugatsu
  Alternate names: あさつき堂, Asatsuki Dou, Asatsuki-dou, Matsuki Ugatsu, Morning Moon Pavilion
  Birthday: Unknown
  Given name: うがつまつき
  Twitter: https://twitter.com/ugatsu
  Website: http://asatsukidou.6.ql.bz/
  Circle: Asatsuki Dou