Asoka (Pachypodium)
    Asoka (Pachypodium)
    Birthday: Unknown
    Circle: Pachypodium