Takeuchi Sugama
    Takeuchi Sugama
    Birthday: Unknown
    Family name: 竹内
    Given name: 須釜