Oda Kazuaki
    Oda Kazuaki
    Alternate names: Pink Diamond
    Birthday: Unknown