Kabocha Zenzai
    Kabocha Zenzai
    Associated Names: かぼちゃぜんざい, A Ta, Kabocha Zenzai, Kabocha-Zenzai
    Name (in native language): A太
    Circle: Kabocha Zenzai