Tomohito Oda
    Tomohito Oda
    Alternate names: オダ トモヒト
    Family name: 小田
    Gender: Male
    Given name: 智仁