Paru Itagaki
    Paru Itagaki
    Birthday: Unknown
    Family name: 板垣
    Given name: 巴留
    Twitter: https://twitter.com/itaparu99