Suzuki Izo
    Suzuki Izo
    Birthday: Unknown
    Family name: 鈴木
    Given name: イゾ