Tatsuya Shihira
    Tatsuya Shihira
    Birthday: Unknown
    Family name: シヒラ
    Given name: 竜也