Kouki Izumi
    Kouki Izumi
    Birthday: Unknown
    Family name: 出水
    Given name: 高軌