Hiroyuki Kitazume
    Hiroyuki Kitazume
    Birthday: Jul 24, 1961
    Family name: 北爪
    Given name: 宏幸