Mihachi Kagano
    Mihachi Kagano
    Birthday: Unknown
    Family name: カガノ
    Given name: ミハチ