Eiko Kera
    Eiko Kera
    Birthday: Dec 2, 1962
    Family name: けら
    Given name: えいこ