Kanji Kawashita
    Kanji Kawashita
    Birthday: Unknown
    Family name: 川下
    Given name: 寛次