Yoshimi Osada
    Yoshimi Osada
    Birthday: Unknown
    Family name: 長田
    Given name: 佳巳