Kenji Nagatomo
    Kenji Nagatomo
    Birthday: Unknown
    Family name: 長友
    Given name: 健篩