Sakazaki Doi
    Sakazaki Doi
    Alternate names: 土居 坂崎, Sakazaki Doi
    Birthday: Unknown
    Family name: tenkla
    Also known as: tenkla