Shinji Katakura
    Shinji Katakura
    Birthday: Unknown
    Family name: 片倉
    Given name: 真二