Shou Arai
    Shou Arai
    Birthday: Unknown
    Family name: 新井
    Given name: 祥