Masayuki Akai
    Masayuki Akai
    Birthday: Unknown
    Family name: 赤井
    Given name: 聖雪