Tsubakurou Shibata
    Tsubakurou Shibata
    Birthday: Unknown
    Family name: 柴田
    Given name: 燕ウ