Yasu Tora
    Yasu Tora
    Birthday: Unknown
    Family name: 寅
    Given name: ヤス