Santa Harukaze
    Santa Harukaze
    Birthday: Unknown
    Family name: 春風邪
    Given name: 三太