Hebisaku Yoshida
    Hebisaku Yoshida
    Birthday: Unknown
    Family name: 吉田
    Given name: 蛇作
    Website: http://hebi.mangajin.org/