Shigeru Kinoshita
    Shigeru Kinoshita
    Birthday: Unknown
    Family name: 木下
    Given name: 繁