Tarou Yuzunoki
    Tarou Yuzunoki
    Birthday: Unknown
    Family name: 柚木
    Given name: タロウ
    Twitter: @yuzushimi