Tomo Taketomi
    Tomo Taketomi
    Birthday: Unknown
    Family name: 武富
    Given name: 智