Rei Kaibara
    Rei Kaibara
    Birthday: Unknown
    Family name: 海原
    Given name: 零