Koji Matsumoto
    Koji Matsumoto
    Birthday: June 4, 1974
    Family name: 松本
    Given name: 光司
    Zodiac: Gemini