Maoko Nagasaki
  Maoko Nagasaki
  Birthday: Apr 10
  Family name: 長崎
  Given name: 真央子
  Blood Type: B
  Zodiac: Aries