Yuuki Kimoto
  Yuuki Kimoto
  Alternate names: Kimoto Yuki
  Birth Place: Tokyo, Japan
  Birthday: Jul 20
  Family name: 樹本
  Given name: 祐季
  Zodiac: Cancer
  Name can also be romanized as KIMOTO Yuki
  Blood Type: B
  Gender: Female