• sms_failed
    Report Issue
Yuuki Kimoto
Yuuki Kimoto
Alternate names: Kimoto Yuki
Birth Place: Tokyo, Japan
Birthday: Jul 20
Family name: 樹本
Given name: 祐季
Zodiac: Cancer
Name can also be romanized as KIMOTO Yuki
Blood Type: B
Gender: Female