Norio Kanbara
    Norio Kanbara
    Birthday: Unknown
    Family name: 神原
    Given name: 則夫