Shinkai Inoue
    Shinkai Inoue
    Birthday: Unknown
    Family name: 井上
    Given name: 眞改