Rokuro Saitou
    Rokuro Saitou
    Twitter: https://twitter.com/s_696
    Website: http://696s.blog64.fc2.com/

    Japanese video game publisher ran by artists Kaneko Kazuma, Okada Kouji, Soejima Shigenori and director Hashino Katsura.