Shou Makura
    Shou Makura
    Birthday: Unknown
    Family name: 真倉
    Given name: 翔
    Name (in native language): 真倉翔