Kengo Marei
    Kengo Marei
    Birthday: Unknown
    Family name: 稀井
    Given name: けんご
    Blood Type: B