Hiroyoshi Koutake
    Hiroyoshi Koutake
    Birthday: Unknown
    Family name: 神武
    Given name: ひろよし