Gashira Kurando
    Gashira Kurando
    Birthday: Unknown
    Family name: 蔵人
    Given name: 頭