Nagumo.
    Nagumo.
    Birthday: Unknown
    Family name: なぐも。