Koi
    Koi
    Birthday: Unknown
    Family name: Koi
    Pixiv: #330328
    Website: http://exofthanks.wixsite.com/extremity-of-thanks