Majuro Kaname
    Majuro Kaname
    Birthday: Unknown
    Family name: 要
    Given name: マジュロ