Yasushi Hoshino
    Yasushi Hoshino
    Birthday: Mar 6, 1969
    Family name: 星野
    Given name: 泰視
    Twitter: @pochin55